fbpx

Wyświetlanie liczby zapisanych osób na zajęciach w panelu klienta

Jeśli dla państwa klientów cenna jest informacja o liczbie zapisanych uczestników na zajęcia, istnieje możliwość włączenia pokazywania tej informacji.

Opcja jest konfigurowana przez dział wsparcia. Można wybrać jeden z trybów:
– wyłączone – domyślne ustawienie, informacje o liczbie zapisanych nie są pokazywane
– tylko dla zalogowanych – zalogowaniu użytkownicy mogą zobaczyć liczbę zapisanych na zajęcia, które jeszcze się nie odbyły
– dla wszystkich – każdy odwiedzający stronę może zobaczyć liczbę zapisanych na zajęcia, które jeszcze się nie odbyły

 

Wyświetlanie liczby zapisanych osób na zajęciach w panelu klienta