fbpx

Ustawianie kolejności karnetów

Wprowadzone do systemu karnety domyślnie wyświetlają się w kolejności alfabetycznej. Można samodzielnie zdefiniować kolejność, w jakiej są one widoczne w oknie sprzedaży na recepcji oraz w panelu klienta. 

W tym celu należy w sekcji Ustawienia -> Karnety skorzystać z opcji „Ustal kolejność karnetów”

Pokazane zostanie okno, w którym za pomocą metody „przeciągnij i upuść” („drag & drop”) ustalamy kolejność karnetów i potwierdzamy za pomocą przycisku „Zapisz”.

Ustawianie kolejności karnetów