fbpx

Polityka Prywatności – hello yoga

POLITYKA PRYWATNOŚCI
§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest firma Kaja Matwij Hello Yoga z siedzibą w Łodzi 90-
  418, Al. T. Kościuszki 23/25, NIP: 7251837816, REGON: 365502670. Ochrona danych
  odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a
  ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało
  to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik”
  zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO”
  oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu
  używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Szkołę są traktowane jako poufne i nie są
  widoczne dla osób nieuprawnionych.
  §2. Administrator Danych
 6. Hello Yoga jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli
  dokonujesz rezerwacji miejsca na warsztaty / wyjazdy z jogą lub zapisu na kurs to
  przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 7. Hello Yoga jest także administratorem danych – adresów mailowych osób
  zapisanych na newsletter.
 8. Dane osobowe przetwarzane są:
  3.1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  3.2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3.3.w zakresie i celu realizacji Usług świadczonych przez Szkołę
  3.4.w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a
  przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w
  zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na
  newsletter, kurs, warsztat lub wyjazd z jogą.
 9. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do zapewnienia
  możliwości uczestnictwa w zajęciach, wyjazdach lub warsztatach. Dane osobowe
  osób, które zasubskrybowały newsletter będą przetwarzane do czasu anulowania
  subskrypcji.
 10. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia
  skargi do organu nadzorczego.
 11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji
  Szkoły jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected]
 12. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody
  tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem
  lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do
  retencji danych.
 13. Szkoła ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane
  podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np.
  organom ścigania).
 14. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź
  wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych
  osobowych.
 15. Szkoła nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
  upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  11.Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo
  przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
  §3. Pliki cookies
  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
  zawartych w plikach cookies.
 16. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności
  pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
  Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies
  zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 17. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  2.1.dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
  Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
  szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i
  odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
  indywidualnych potrzeb;
  2.2.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
  Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
  struktury i zawartości;
 18. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
  tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
  czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
  oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
  parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 19. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  4.1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
  ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
  wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  4.2.pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
  wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  4.3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
  korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4.4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
  Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
  wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru
  czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  4.5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
  reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 20. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
  internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie
  plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą
  dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
  Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
  blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
  internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
  Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
  plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
  internetowej).
 21. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą
  wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych
  Serwisu.
 22. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
  wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
  reklamodawców oraz partnerów.
 23. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
  https://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki
  internetowej.
  Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których
  użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane
  zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji